D.M.Účetnictví s.r.o

Užitečné informace

Obchodní rejstřík >>

justice.czObchodní rejstřík a sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

 

Sbírka předpisů >>

sbírka-předpisů-České-republiky

Server Sbírky předpisů umožňuje volný přístup k předpisům, které byly vydány ve Sbírce zákonů v posledních čtyřech týdnech.  rámci placené služby obsahuje archiv platných předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945, včetně tzv. "aktualizovaných" znění předpisů, kde jsou zapracovány všechny příslušné novely. 

 

Svaz účetních >>

Svaz účetníchSvaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech.
 

 

Ministerstvo financí ČR >>

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 

Česká daňová správa >>

Základní agendu daňové správy tvoří správa daní. Jedná se o Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob, Daň z přidané hodnoty ,Daň silniční, Daň z nemovitostí, Daň z převodu nemovitostí, Daň dědická, Daň darovací....

 

Portál veřejné správy ČR >>

Portál veřejné správy České republiky informuje o kontaktech a spojeních na orgány státní správy, předpisech ze Sbírky zákonů, strukturovaných postupech pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě, odborných termínech ve veřejné zprávě,...

 

Administrativní registr ekonomických subjektů>>

Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

 

Kontakt

D.M.UČETNICTVÍ s.r.o

buresova.vlasta@seznam.cz

Dr.Odstrčila 51
Moravský Krumlov
672 01

+420 515 323 398
+420 724 795 174

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode